ארוחת צהריים בנחת לוגו האתר ללא טקסט

ארוחת צהריים – ללעוס בננה כמו שאנחנו לועסים גזר.

בגוף שלנו קיימים אנזימי עיכול האנזימים האלה מצויים בבלוטות הרוק, בקיבה ובלבלב, כאשר אנחנו אוכלים מהר, ולא לועסים בצורה נכונה נכנס לקיבה גוש מסיבי של אוכל, ומכיוון שלא נוצרו מספיק אנזימי עיכול כל הפירוק של האוכל נהיה יותר קשה עבור מערכת העיכול ומכביד על המעי.

לעיתים אין לנו מספיק זמן לארוחת צהריים בנחת ואז אנחנו חוטפים משהו לצהריים, או שאנחנו אוכלים מהר מהר מהר כדי להשתיק את הבטן.

ארוחה שבה אנחנו לא מקצים מספיק זמן לפעולת העיכול לא נוצרים בה מספיק אנזימי עיכול כדי למנוע את תחושת הכבדות, אנחנו מפתחים כאב בטן תוצאתי לאכילה המהירה.

כל זה עשוי לגרור תוצרי לוואי של בעיות עתידיות במעי.

על מנת שנהנה מארוחת הצהריים וגם נרגיש טוב לאחר מכן, עלינו להקדיש זמן לעיכול האוכל וכן ללעוס אפילו בננה כמו שלועסים גזר.