לחץ מאט חילוף חומרים בגוף לוגו האתר ללא טקסט

מערכת העצבים שנמצאת בקיבה היא "מוח שני" ומגיבה למצבי לחץ ע"י האטת קצב חילוף החומרים וגורמת לעלייה במשקל